எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

3ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் சின்னத்தம்பி தர்மகுலசிங்கம்

அமரர் சின்னத்தம்பி தர்மகுலசிங்கம்

Born 25/03/1947 - Death 08/08/2020 யாழ். கரவெட்டி கரணவாய் வடக்கு (Birth Place) சுவிஸ் Zurich (Lived Place)