எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு சின்னத்தம்பி கதிரிப்பிள்ளை Premium Design

திரு சின்னத்தம்பி கதிரிப்பிள்ளை

Born 05/03/1931 - Death 02/07/2020 தொண்டைமானாறு (Birth Place) கனடா (Lived Place)