எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி கருனேஸ்வரி சேனாதிராஜா

திருமதி கருனேஸ்வரி சேனாதிராஜா

Born 28/03/1948 - Death 30/11/2022 அளவெட்டி, Sri Lanka (Birth Place) லண்டன், United Kingdom (Lived Place)