எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி சின்னம்மா பொன்னையா Premium Design

திருமதி சின்னம்மா பொன்னையா

Born 04/03/1946 - Death 03/01/2022 குமுழமுனை, Sri Lanka (Birth Place) குமுழமுனை, Sri Lanka (Lived Place)