எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி கமலாதேவி கிருபைராஜா Premium Design

திருமதி கமலாதேவி கிருபைராஜா

Born 23/07/1931 - Death 26/01/2022 யாழ்ப்பாணம் (Birth Place) இந்தியா தமிழ்நாடு (Lived Place)