எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி கலையரசி சிறிவள்ளிநாயகம் Premium Design

திருமதி கலையரசி சிறிவள்ளிநாயகம்

Born 21/01/1954 - Death 29/01/2022 யாழ். அத்தியடி (Birth Place) பிரான்ஸ் Torcy (Lived Place)