எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு நல்லையா திருவருட்செல்வன் (அப்பன்) Premium Design

திரு நல்லையா திருவருட்செல்வன் (அப்பன்)

Born 19/04/1965 - Death 04/02/2022 வேலணை புளியங்கூடல் (Birth Place) சுவிஸ் Bern (Lived Place)