எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு சின்னத்தம்பி சோமஸ்கந்தன் Premium Design

திரு சின்னத்தம்பி சோமஸ்கந்தன்

Born 22/08/1945 - Death 26/01/2022 மானிப்பாய் (Birth Place) கொழும்பு, ஐக்கிய அமெரிக்கா (Lived Place)