எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு ஆறுமுகம் ஜெகநாதன் Premium Design

திரு ஆறுமுகம் ஜெகநாதன்

Born 04/12/1939 - Death 21/01/2022 நவாலி (Birth Place) ஜேர்மனி Bielefeld (Lived Place)