எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி செல்லம்மா அரசு Premium Design

திருமதி செல்லம்மா அரசு

Born 08/10/1927 - Death 25/01/2022 சிங்கப்பூர் (Birth Place) கனடா Toronto (Lived Place)