எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு சுப்பிரமணியம் மார்க்கண்டு Premium Design

திரு சுப்பிரமணியம் மார்க்கண்டு

Born 26/10/1932 - Death 25/01/2022 நெடுந்தீவு மேற்கு (Birth Place) கனடா Markham (Lived Place)