எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

5ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் மேரி திரேசா யேசுதாசன் Premium Design

அமரர் மேரி திரேசா யேசுதாசன்

Born 24/10/1937 - Death 26/01/2017 கொய்யாத்தோட்டம் (Birth Place) பிரான்ஸ், லண்டன் (Lived Place)