எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

4ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர்  காசிப்பிள்ளை பாலசிங்கம் Premium Design

அமரர் காசிப்பிள்ளை பாலசிங்கம்

Born 06/09/1938 - Death 25/01/2018 கந்தர்மடம் (Birth Place) மாங்குளம் (Lived Place)