எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் சண்முகலிங்கம் சஞ்ஜீவ்விஜே Premium Design

அமரர் சண்முகலிங்கம் சஞ்ஜீவ்விஜே

Born 26/02/1971 - Death 17/01/2021 மானிப்பாய் (Birth Place) லண்டன், Norfolk (Lived Place)