எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு கதிரித்தம்பி செல்லத்துரை

திரு கதிரித்தம்பி செல்லத்துரை

Born 14/05/1935 - Death 21/01/2022 உரும்பிராய் தெற்கு (Birth Place) யாழ்ப்பாணம் (Lived Place)