எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி உதயகுமாரி ரவிந்திரராஜா (தங்கா)

திருமதி உதயகுமாரி ரவிந்திரராஜா (தங்கா)

Born 08/07/1954 - Death 21/01/2022 கந்தர்மடம் (Birth Place) வெள்ளவத்தை (Lived Place)