எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு கந்தையா குணசிங்கம்

திரு கந்தையா குணசிங்கம்

Born 20/01/1942 - Death 19/01/2022 சாவகச்சேரி (Birth Place) சாவகச்சேரி (Lived Place)