எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி பாஸ்கரன் தயாநிதி

திருமதி பாஸ்கரன் தயாநிதி

Born 28/01/1963 - Death 19/01/2022 கொம்மந்தறை (Birth Place) ஆனைக்கோட்டை (Lived Place)