எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு கந்தவனம் பாலசிங்கம் (குண்டுமணி)

திரு கந்தவனம் பாலசிங்கம் (குண்டுமணி)

Born 07/10/1934 - Death 13/01/2022 கல்வியங்காடு (Birth Place) லண்டன் (Lived Place)