எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி கிருத்திகாயினி ஜெகதீஸ்வரன் (நந்தினி)

திருமதி கிருத்திகாயினி ஜெகதீஸ்வரன் (நந்தினி)

Born 25/12/1960 - Death 16/01/0022 கொக்குவில் மேற்கு (Birth Place) கனடா (Lived Place)