எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் சவரிமுத்து நீக்கிலாப்பிள்ளை (நீக்கிலஸ்)

அமரர் சவரிமுத்து நீக்கிலாப்பிள்ளை (நீக்கிலஸ்)

Born 27/08/1938 - Death 21/01/2021 யாழ். சில்லாலை (Birth Place) லண்டன் (Lived Place)