எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

செல்வி ஈஸ்வரன் சௌமியா Premium Design

செல்வி ஈஸ்வரன் சௌமியா

Born 17/07/1996 - Death 17/01/2022 சுவிஸ் (Birth Place) இலங்கை (Lived Place)