எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. அம்பலவி இராசையா

திரு. அம்பலவி இராசையா

Born 10/05/1935 - Death 09/03/2020 யாழ். நீர்வேலி வடக்கு (Birth Place) யாழ். நீர்வேலி வடக்கு (Lived Place)