எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி பவளராணி இராசரத்தினம்

திருமதி பவளராணி இராசரத்தினம்

Born 15/04/1959 - Death 04/01/2022 தெல்லிப்பழை (Birth Place) பிரான்ஸ் La Courneuve (Lived Place)