எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி நடராசா சாந்தாதேவி Premium Design

திருமதி நடராசா சாந்தாதேவி

Born 07/07/1950 - Death 16/01/2022 கிளிநொச்சி (Birth Place) அரியாலை (Lived Place)