எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி குணமாலை யோகாம்பிகை Premium Design

திருமதி குணமாலை யோகாம்பிகை

Born 17/11/1947 - Death 16/01/2022 புங்குடுதீவு 4ம் வட்டாரம் (Birth Place) கொழும்பு (Lived Place)