எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு பஞ்சலிங்கம் துஷியந்தன் Premium Design

திரு பஞ்சலிங்கம் துஷியந்தன்

Born 21/06/1963 - Death 13/01/2022 தாவடி (Birth Place) சுவிஸ் Bern (Lived Place)