எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி யோகேஸ்வரி திருச்செல்வம் Premium Design

திருமதி யோகேஸ்வரி திருச்செல்வம்

Born 10/06/1940 - Death 16/01/2022 சாவகச்சேரி (Birth Place) சாவகச்சேரி (Lived Place)