எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் சண்முகம் பாலசிங்கம் (சின்னத்துரை)

அமரர் சண்முகம் பாலசிங்கம் (சின்னத்துரை)

Born 19/11/1937 - Death 02/02/2021 பொன்னாவெளி (Birth Place) முழங்காவில் (Lived Place)