எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி செபமாலை ஜோசப்

திருமதி செபமாலை ஜோசப்

Born 24/02/1939 - Death 16/01/2022 பருத்தித்துறை (Birth Place) கனடா Markham (Lived Place)