எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. கதிரிப்பிள்ளை சோமசுந்தரம் சிவனருள்சுந்தரம்(காண்டீபன்)

திரு. கதிரிப்பிள்ளை சோமசுந்தரம் சிவனருள்சுந்தரம்(காண்டீபன்)

Born 17/10/1948 - Death 07/03/2020 யாழ். வல்வெட்டித்துறை (Birth Place) யாழ். வல்வெட்டித்துறை (Lived Place)