எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு விசுவலிங்கம் செல்வராசா Premium Design

திரு விசுவலிங்கம் செல்வராசா

Born 07/07/1945 - Death 13/01/2022 மானிப்பாய் (Birth Place) பூநகரி (Lived Place)