எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு இராசையா சோமாஸ்காந்தன் Premium Design

திரு இராசையா சோமாஸ்காந்தன்

Born 03/05/1946 - Death 30/12/2021 திருநெல்வேலி (Birth Place) லண்டன் (Lived Place)