எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி வைத்திலிங்கம் தையலம்மா Premium Design

திருமதி வைத்திலிங்கம் தையலம்மா

Born 05/08/1927 - Death 09/01/2022 நெடுந்தீவு மேற்கு (Birth Place) டென்மார்க் Herning (Lived Place)