எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி அந்தோனிப்பிள்ளை லில்லி அக்னஸ் (ராணியம்மா)

திருமதி அந்தோனிப்பிள்ளை லில்லி அக்னஸ் (ராணியம்மா)

Born 21/12/1927 - Death 06/01/2022 கரம்பொன் (Birth Place) பிரான்ஸ் Bobigny (Lived Place)