எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு பிலிப்பு எட்மன் வில்பிறற் ராஜா (இரத்தினசிங்கம்) Premium Design

திரு பிலிப்பு எட்மன் வில்பிறற் ராஜா (இரத்தினசிங்கம்)

Born 18/11/1939 - Death 11/01/2022 செம்பியன்பற்று (Birth Place) கனடா (Lived Place)