எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

3ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் இராமச்சந்திரன் நேசலிங்கம் Premium Design

அமரர் இராமச்சந்திரன் நேசலிங்கம்

Born 30/08/1944 - Death 18/12/2018 எழுவைதீவு (Birth Place) பிரான்ஸ் (Lived Place)