எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு சீனிவாசகம் இராமநாதன்

திரு சீனிவாசகம் இராமநாதன்

Born 01/05/1936 - Death 11/01/2022 சாவகச்சேரி (Birth Place) கொழும்பு (Lived Place)