எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி பாலச்சந்திரன் மேரிராணி Premium Design

திருமதி பாலச்சந்திரன் மேரிராணி

Born 28/11/1947 - Death 10/01/2022 முல்லைத்தீவு (Birth Place) வவுனியா (Lived Place)