எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் றிச்சேட் பேபி சறோஜா

அமரர் றிச்சேட் பேபி சறோஜா

Born 11/08/1951 - Death 25/01/2021 யாழ்ப்பாணம் (Birth Place) பிரான்ஸ் Drancy (Lived Place)