எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

நினைவஞ்சலி

அமரர் கனகலிங்கம் ஞானசேகரன்

அமரர் கனகலிங்கம் ஞானசேகரன்

Born 05/05/1971 - Death 08/01/2002 புங்குடுதீவு 10ம் வட்டாரம் (Birth Place) சுவிஸ் Basel (Lived Place)