எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி. தங்கம்மா கனகரத்தினம்

திருமதி. தங்கம்மா கனகரத்தினம்

Born 19/03/1933 - Death 05/03/2020 யாழ். மிருசுவில் (Birth Place) கொழும்பு வெள்ளவத்தை (Lived Place)