எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

9ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் வைத்தி கணபதிப்பிள்ளை Premium Design

அமரர் வைத்தி கணபதிப்பிள்ளை

Born 06/06/1930 - Death 05/01/2013 மண்டைதீவு (Birth Place) மண்டைதீவு (Lived Place)