எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு வேலுப்பிள்ளை நடராசா Premium Design

திரு வேலுப்பிள்ளை நடராசா

Born 18/07/1949 - Death 04/01/2022 புளியங்கூடல் (Birth Place) புளியங்கூடல் (Lived Place)