எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் சிவபாதம் சாரங்கன்

அமரர் சிவபாதம் சாரங்கன்

Born 20/09/1989 - Death 16/12/2020 முல்லைத்தீவு (Birth Place) பிரான்ஸ் Drancy (Lived Place)