எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு பொன்னையா இரத்தினம் (பொன் இரத்தினம்) Premium Design

திரு பொன்னையா இரத்தினம் (பொன் இரத்தினம்)

Born 09/11/1946 - Death 02/01/2022 நுணாவில் மேற்கு (Birth Place) அளவெட்டி (Lived Place)