எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி மங்கயக்கரசி குணரத்தினம் (ஆச்சி) Premium Design

திருமதி மங்கயக்கரசி குணரத்தினம் (ஆச்சி)

Born 17/07/1942 - Death 31/12/2021 மலேசியா (Birth Place) யாழ். கந்தரோடை (Lived Place)