எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் பத்மநாதன் பரமேஸ்வரி

அமரர் பத்மநாதன் பரமேஸ்வரி

Born 26/09/1956 - Death 12/01/2021 நெடுங்கேணி (Birth Place) தோணிக்கல் (Lived Place)