எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு துரைராஜா தர்மேந்திரராஜா Premium Design

திரு துரைராஜா தர்மேந்திரராஜா

Born 02/02/1962 - Death 24/12/2021 யாழ். கந்தரோடை (Birth Place) சுவிஸ் Chur (Lived Place)