எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு கந்தையா பத்மநாதன் Premium Design

திரு கந்தையா பத்மநாதன்

Born 19/08/1937 - Death 17/12/2021 புன்னாலைக்கட்டுவன் (Birth Place) வண்ணார்பண்ணை (Lived Place)